Populära genres

Idag finns det en bokgenre för alla smaker. I den här delen går vi igenom några av de mest populära genres som finns inom litteraturen idag och ger di

Läs mer»

Populära författare

Bakom varje bok finns en författare och i den här delen får du veta mer om några populära författare vars böcker kan vara värda att spana in.
Jonas Ga

Läs mer»

Om kultur

Kultur är ett samlingsbegrepp för konst, språk, värderingar och institutioner i ett samhälle. En kultur kan se olika ut beroende på vart i världen man

Läs mer»

Populärkultur

Det de allra flesta tänker på när de hör ordet kultur är populärkultur. Populärkultur är ett samlingsbegrepp som syftar på den sorts kultur de flesta

Läs mer»

Jobba med litteratur

Om du drömmer om att få jobba med litteratur finns det stora möjligheter för dig att göra det. I den här delen får du veta mer om några yrkestitlar so

Läs mer»

Jobba med kultur

Om du älskar kultur med allt vad det kan innebära finns det stora möjligheter för dig att börja jobba med kultur. Det finns flera yrkestitlar inom kul

Läs mer»

Galleri