Litteratur ivadmin  

Om kultur

Kultur är ett samlingsbegrepp för konst, språk, värderingar och institutioner i ett samhälle. En kultur kan se olika ut beroende på vart i världen man befinner sig.

Vad är kultur?

Ordet kultur kommer från det latinska ordet cultura och betyder ungefär odling, bearbetning och bildning. Begreppet har fått en bred betydelse och kan betyda livsstil eller ett sätt att leva. Inom det humanistiska begreppet kultur räknar man konst av olika slag. Till exempel målad konst, scenkonst, litteratur eller musik och det är oftast denna typ av kultur många tänker på när de hör ordet konst.

Men en annan typ av kultur är det samhällsvetenskapliga begreppet där ordet kultur syftar på läran om människosläktet vilket kan kallas för antropologi där man använder ordet kultur för att skilja en grupp människor från en annan. Till exempel så kan sättet människor lever på i Asien se annan ut än här i västvärlden. Då innefattar begreppet kultur religiösa ritualer, politik och hur samhället är strukturerat.

Kulturen är i ständig förändring och har sett olika ut genom mänsklighetens historia. För att skydda kulturella minnen finns kulturmiljölagensom kan användas för att ge skydd åt äldre byggnader eller liknande. Då ger man byggnaden en K-märkning.