Hem

PAF – ett liv för litteraturen, freden och miljön

Författaren Per Anders Fogelström föddes i Stockholm den 22 augusti 1917. 100-årsminnet av hans födelse inträffar 2017. Förberedelser pågår inför jubileet.

Se sidorna FOGELSTRÖMÅRET 2017 och KALENDER 2017 .

 

Han var en av våra främsta Stockholmsskildrare. I sin stadserie i fem delar som spänner över åren 1860-1968 med ”Mina drömmars stad” som den mest kända har han på ett enastående sätt

behandlat staden och dess människor. Senare kommer barnserien i tre delar och vi får då en sammanlagd historieberättelse omfattande åren 1749 - 1968. Fogelström var en mångsidig person med starkt engagemang för ungdomen och ungdomsfrågor liksom samhället och dess utsatta människors vardagsliv, kamp och villkor, miljön, freden och värnade starkt om vars och ens frihet när det gällde tros- och religionsfrågor. Frågor som är lika aktuella i dag som på Fogelströms tid.

 

Föreningen är juridiskt en ideell förening, som är religiöst och partipolitiskt obunden. Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande och stimulera till läsning av hans romaner och faktaböcker. Kunskapen om vägen till nuet som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner skall spridas framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.

 

 

 

“Det kan vara roligt att se tillbaka, men det är viktigare att se framåt.

Nya problem dyker upp, nya tag måste tas”

 

PAF 1984

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |