Litteratur ivadmin  

Populärkultur

Det de allra flesta tänker på när de hör ordet kultur är populärkultur. Populärkultur är ett samlingsbegrepp som syftar på den sorts kultur de flesta i samhället tar en del av. I den här delen går vi igenom några exempel på populärkultur.

Musik

En stor del av populärkultur är musik. Den musik som räknas till populärkulturen är den musik som spelas mycket på radion och ligger högt i topplistorna. Det är med andra ord den sortens musik som lyssnas på och tycks om av den breda massan.

TV

En annan den av vår kultur är tv. Det gäller både den streamade sortens tv, men också den tablålagda. Till kategorin populärkultur hör den sortens tv som många pratar om i fikarummet på jobbet. Till exempel Netflix senaste släpp eller det senaste som hände i Let’s dance.

Film

Sist men inte minst är även film en stor och viktig del av vår populärkultur. Numera kan vi kolla på nya filmer i hemmet, men att gå till biografen för att se den film alla snackar om är något som fortfarande är en stor del av vår kultur. Den sortens film som tillhör vår populärkultur är de mest sedda filmerna.