Litteratur ivadmin  

Om litteratur

Litteratur är ett samlingsbegrepp man använder för att beskriva något som är skrivet. I den här delen får du veta allt om vad litteratur egentligen är för något och en del om dess historia.

Vad är litteratur?

Själva ordet litteratur kommer från det latinska ordet literatura vilket betyder något som är nedskrivet. Många kopplar ordet litteratur till skönlitterära böcker men begreppet litteratur täcker mer än så. Litteratur kan vara faktabaserad, journalistisk, självbiografisk eller skönlitterär. Alltså kan både böcker, tidningar, artiklar och reportage räknas som litteratur. Litteratur kan även vara något som är muntligt framfört.

Litteraturens historia

Litteratur har med andra ord funnits långt tillbaka i mänsklighetens historia, och man kan säga att de muntligt framförda historierna är den första typen av litteratur. Men den typen av litteratur som är nedskriven kom först i samband med att vi utvecklade skriften.

Det allra första skriftspråket kom omkring 2000 år före Kristus. Detta var i Mesopotamien och man utvecklade skriftspråket kilskrift och sumeriska för att hacka ner berättelser om den forna kungen Gilgames på lertavlor. Den första nedskrivna litteraturen finner vi alltså i Mesopotamien för omkring 4000 år sedan. Historian om kung Gilames kallas för Gilgamesheposet och räknas som världens allra första litterära verk.

Men som du säkert förstår så tar det både tid och energi att hacka ner bokstäver på lertavlor. När pergament och papyrus kom blev lertavlan snabbt utbytt och man använde sedan pergament och papyrus för att skriva ner berättelser och historier. Detta var kring forna Egypten och antikens Grekland och det är tack vare utvecklingen av dessa material som vi vet så mycket vi faktiskt gör om dessa tidiga civilisationer för tusentals år sedan. Några populära litterära verk från den tiden är Odyssen och Iliaden av Homeros. Dessa verk används fortfarande i skolor idag när man lär ut om antikens Grekland och kan ibland även ingå i litteraturkunskap.

Världens första fiktiva berättelse kom dock först kring medeltiden. Det råder oklarheter kring vilken som var först. Men du har säkert hört talas om Don Quijote av Miguel Cervantes som kom redan på medeltiden. Ett annat verk som färre hört talas om, framför allt vi i västvärlden som tävlar om titeln världens första fiktiva litteratur är boken Genji monogatari som är skriven av den japanska författaren Murasaki Shikibu. Romanen gavs ut redan på 1000-talet medan Don Quijote gavs ut på 1600-talet.

Efter medeltiden började man att utveckla tryckkonsten och med det blev litteraturen allt med tillgänglig. Men länge var litteratur något som var till för de med en högre utbildning och mer pengar eftersom litteratur kunde vara ganska dyrt att köpa och än var inte biblioteken lika statligt som de är idag.

Fram till 1800-talet betydde ordet litteratur lärdom och kunskap.