Litteratur kalle  

Kulturmärkta byggnader och antikvariska kontrollanter

De flesta har gått förbi byggnader i olika städer och observerat att vissa av byggnaderna har en skylt där det förklaras att huset är kulturmärkt – men vad betyder egentligen det? Och vad har byggnader med kultur att göra? I den här artikeln ska vi förklara begreppet ”kulturmärkt” och vad som krävs för att bli en antikvarisk kontrollant.

Vad betyder det att ett hus är ”kulturmärkt”?

Att ett hus är K-märkt (kulturmärkt) är egentligen inte ett enhetligt lagligt begrepp. Kulturmärkta byggnader kan ha olika typer av kulturhistoriska skydd, och de vanligaste är följande:

  • Byggnadsminnesförklarad av kulturmiljölagen (KML) – I Sverige finns idag ca 2000 byggnadsminnesförklarade byggnader, vilket innebär att inga större förändringar får göras i exteriör, planlösning eller stomme. Du får till exempel inte göra ett fasadbyte hur som helst, men du får däremot göra en renovering i form av en takläggning om den är identisk med originalet.
  • Q-märkning av plan- och bygglagen (PBL) – En Q-märkning skiljer sig från en vanlig KML-märkning i den mening att dessa byggnader har mer specifika skydd. En Q-märkt byggnad får renoveras, men då måste en antikvarisk förundersökning äga rum av en certifierad sakkunnig. Den sakkunniga kan i statens namn då neka vissa renoveringsprojekt och acceptera andra.

Vad sker under kontrollen av en K- eller Q-märkt byggnad?

När en sakkunnig går igenom en K- eller Q-märkt byggnad vars ägare vill genomgå en renovering, har den byggnadsantikvariska kontrollanten fyra områden att hålla koll på:

  • Byggnadens historia: Hur kom byggnaden till? Hur gammal är den?
  • Byggnadens kulturvärde: Är byggnaden ritad av en känd arkitekt? Har någon betydelsefull person bott där? Skulle vi exempelvis riva väggarna i August Strindbergs lägenhet på Drottninggatan? Förmodligen inte.
  • Byggnadens kvalitéer: Är byggnaden av speciell kvalité? Kanske byggd med exklusiva material, eller konstruerad utefter ett speciellt behov? Tänk exempelvis på det gamla bankkontoret som numera är Medelhavsmuseet vid Mynttorget i Stockholm – där måste en noga förundersökning ha ägt rum.
  • Byggnadens karaktärsdrag: Sticker byggnaden ut från områdets övriga stadsbild? I så fall kan husets unika karaktärsdrag vara viktigare än en godtycklig förändring av ägaren.

Dessa fyra områden kopplas sedan till eventuella konsekvenser som en renovering skulle ha. Oftast görs detta extra noggrant när ett större byggnadskomplex är i fråga eller om en byggnad ska gå från lägenheter till exempelvis kontor.

Hur blir man en antikvarisk kontrollant?

Att arbeta som en antikvarisk kontrollant kan kännas lockande för den som både intresserar sig för historia, arkitektur och kultur. Men hur ska man gå till väga? I Sverige finns det en handfull utbildningar för ändamålet, bland annat på Göteborgs Universitet och Gotlands Universitet (som numera gått samman med Uppsala universitet). För den som inte är så intresserad av universitetsstudier finns det andra alternativ. Du kan till exempel välja att bli lärling hos ett byggnadsantikvariskt företag eller gå yrkeshögskola inom byggteknik och gå vidare därifrån.