Kultur ivadmin  

Jobba med kultur

Om du älskar kultur med allt vad det kan innebära finns det stora möjligheter för dig att börja jobba med kultur. Det finns flera yrkestitlar inom kultur och i den här delen går vi igenom några av dem.

Konstnär

Om du är en kreativ person som har en fallenhet för det konstnärliga kan du arbeta med din konst och livnära dig på det. Som konstnär kan du jobba med bildkonst, men även som fotograf, skulptör eller liknande. Det kan vara värt att gå en utbildning inom ditt område för att öka dina kunskaper och chanser till arbete.

Kulturförmedlare

Som kulturförmedlare jobbar du med att främja och förmedla kulturen till samhället på olika sätt. Du kan till exempel jobba med att vara programansvarig på en lokal teater, biograf eller inom musik eller bildkonst.

Museitjänsteman

En Museitjänsteman kan också kallas för en museiintendent och jobbar med att producera ett museums utställningar. Du kan också jobba med att berätta om utställningarna för museets besökare. Andra uppgifter som en museitjänsteman kan ha är att forska kring kulturen och bevara och synliggöra vårt kulturarv. För att arbeta som museitjänsteman krävs det att du har god kännedom inom kultur och en akademisk bakgrund kan hjälpa dig att få arbete.