Styrelse m.fl.

Styrelse och övriga funktionärer 2017

Styrelse

Kent Josefsson, ordförande

Eva Dahlman, vice ordförande

Ann-Marie Jahnfors, sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson, ledamot

Ulf Bagge, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Göran Eriksson, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg, suppleant

Facebook

Eliza Kücükaslan

Valberedning

Anders Rådling, sammankallande

Mats Hayen

Hedersmedlemmar

Birgit Peters

Rolf Blondell

 

 

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |