Styrelse m.fl.

Styrelse och övriga funktionärer 2018

Styrelse

Kent Josefsson, ordförande

Ann-Marie Jahnfors, vice ordförande och sekreterare

Ulla Rådling, kassör

Karl-Olof Andersson, ledamot

Ulf Bagge, ledamot

Lars Epstein, ledamot

Göran Eriksson, ledamot

Anders Lundgren, ledamot

Susanne Ödmark, ledamot

Maria Avellone Neel, suppleant

Eliza Kücükaslan, suppleant

Revisorer

Daniel Nilsson

Gen Hedberg, suppleant

Facebook

Eliza Kücükaslan

Valberedning

Anders Rådling, sammankallande

Mats Hayen

Hedersmedlemmar

Birgit Peters

Rolf Blondell

 

 

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |