Stadsvandringar 2019

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

Stadsvandringar 2019

Kom med ut på stadsvandring! Vi arrangerar intressanta Stockholmsvandringar till klassiska platser i Fogelströms romaner.

Se mer info på respektive hemsida:

Ulf Bagge,  Din studio

Kent Josefsson, Söderprofiler    

 

Tack alla ni som som 2018 gått med på våra Stadsvandringar i Fogelströms Stockholm!