P A Fogelströms gymnasium 2017

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

Kontakta oss! Gymnasieskola på söders höjder uppkallad efter Per Anders Fogelström

P A Fogelströms gymnasium startades 2017 för att möta den ökade efterfrågan på högskoleförberedande gymnasieutbildningar i innerstaden. Skolan tar varje år in tre klasser på det naturvetenskapliga programmet och fyra klasser på ekonomiprogrammet.

P A Fogelströms gymnasium ligger högt uppe på Stigberget på Södermalm, med utsikt över Saltsjön och

Djurgården. Det är en extra bonus att få arbeta i kvarter som turistbussar vallfärdar till, med fem minuters

promenadväg till Slussen. I samma kvarter levde och verkade Per Anders Fogelström, som skrev några av de

mest klassiska Stockholmsskildringarna i svensk litteraturhistoria. Per Anders Fogelström ville ta vara på ung-

domars engagemang och välkomnade ofta gymnasieelever i sitt hem på Fjällgatan 30. Skolan delar Per Anders

Fogelströms syn på ungdomar och litteraturens kraft, och är både glada och stolta över att ha fått uppkalla vår

skola efter honom.

Idag är P A Fogelströms gymnasium en modern skola, samtidigt som prägeln av det kulturarv som man fått äran

att förvalta är tydlig. Fullt utbyggd blir skolan läsåret 2020/2021 och kommer då att ha kring 700 elever.

Skolan håller till i Frans Schartaus Handelsinstituts vackra gamla byggnad från 1915, ritad i nationalromantisk

stil av Knut Nordenskjöld.