Om oss

Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner - ett litterärt sällskap

Per Anders Fogelström, ett liv för litteraturen, freden och miljön

Författaren Per Anders Fogelström föddes i Stockholm den 22 augusti 1917. Han är en av vår tids främste Stockholmsskildrare. I sin stadsserie som spänner över åren 1860-1968 med Mina drömmars stad, Barn av sin stad, Minns du den stad, I en förvandlad stad och En stad i världen har han på ett enastående sätts beskrivit staden och dess människor. På 1980-talet utkom barnserien Vävarnas barn, Krigens barn och Vita bergens barn som innefattar åren 1749-1860. Dessa åtta skildringar utgör en historisk berättelse som omfattar hela 220år.

Per Anders Fogelström, en mångsidig person

Per Anders Fogelstöm var en mångsidig person med stort engagemang för ungdomsfrågor, för samhället och dess utsatta människors vardagsliv och villkor, miljön och freden. Han värnade starkt om var och ens frihet när det gäller tros- och religionsfrågor. Alla dessa är Lika aktuella idag som på Fogelströms tid.

 

 

 

 

"

"Föreningen vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person, författarskap och kulturgärning hålls levande."

 

Ett informellt sällskap bildades 2005 och fem år senare övergick det i ett officiellt litterärt sällskap. Sällskapet är en ideell förening som är religiöst och partipolitiskt obunden. Den vill verka för att minnet av Per Anders Fogelströms person,hans författarskap, kulturgärning och samhällsengagemang hålls levande. Föreningen vill även stimulera till läsning av hans romaner och faktaböcker och till att kunskapen, som Fogelström förmedlar i sina Stockholmsromaner, sprids framför allt till yngre generationer för att ge dem perspektiv på dagens samhälle.

Sällskapet

-arrangerar föreläsningar kring Per Anders Fogelströms författarskap, hans ungdoms- och fredsarbete, trosfrågor och stadsmiljö i samarbete med ABF

-anordnar, med Stockholmsromanerna som utgångspunkt, stadsvandringar på Södermalm

-genomför stadsvandringar och håller föredrag utifrån önskemål från föreningar och privatpersoner

-är medlem i och samarbetar med De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd (DELS)

 

 

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |