Länkar

Externa länkar

 

Peter Häggqvists filmer om PAF på YouTube

 

Söderprofiler/Kent Josefsson: Stadsvandringar och föredrag

 

Ulf Bagge: Stadsvandringar, visor, föredrag

 

 

 

Böcker av PAF som går att låna gratis. Hela stadserien plus flera andra!

 

DELS och PARNASS: De Litterära Sällskapen och litteraturtidskriften Parnass

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |