Fogelströmrummet öppnar 2019

Foto Maria Avellone Neel, Stadsmuseet

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

Fogelströmsrummet på Stadsmuseet

 

Stadsmuseet öppnar igen 27 april 2019 efter en omfattande renovering så kommer Sällskapets medlemmar att bjudas in till en separat invigning av Fogelströmrummet. Detta rum som fram till 1980-talet inhyste museets snickeri är idag ett av de allra vackraste. Det ligger längst ut i norra flygeln med strålande utsikt över Gamla stan, Slussen och Saltsjön.

Rummet är ett av museets konferensrum där man kan boka möten, mingel eller till och med borgerlig vigsel – med den text som är skriven av Fogelström.