Bokmässan 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Styrelsemedlemmar i Fogelströmsäll-

skapets monter:

f.r.v. Ann-Marie Jahnfors, Maria

Avellone Neel (Stadsmuseet)

Eva Dahlman, Kent Josefsson,

Rebecka Lennartsson (Stockholmia)

och SusanneÖdmark.

 

Fogelström högaktuell på årets Bokmässan

 

Per Anders Fogelströms nyutgivna spänningsroman ”Den okuvliga friheten” var i fokus när Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner, Stockholmia förlag och Stockholms Stadsmuseum, medverkade på Bok- och Biblioteksmässan i Göteborg den 28 sept –1 okt detta Fogelströmår 2017. Boken såldes flitigt i vår monter, som vi även i år delade med Söderberg- och Strindbergsällskapen.

”Den okuvliga friheten” skrevs av en 21-årig PAF redan 1939 men refuserades och när den 21 mars i år getts ut av Stockholmia förlag, nästan 80 år senare, visar den sig ha en nästan skrämmande aktualitet.

 

Att Fogelström också är känd utanför Stockholm visste vi redan och det är alltid så roligt att möta människor från hela vårt land som alla får något speciellt i blicken när de berättar om vad PAF:s böcker betytt för dem. Det är främst ”Stad-serien” som är de mest lästa och kända. Roligt och intressant var också att få lyfta PAF:s andra engagemang i samtalen med besökarna, bland annat ungdomsarbetet, freden och stadsmiljön och vi kunde erbjuda Karl-Olof Anderssons fina biografi ”P A Fogelström – ett liv för litteraturen freden och miljön,” även den utgiven av Stockholmia förlag, till ett förmånligt mässpris. Några nya medlemmar anmälde sig också under mässdagarna.

 

Besökare i alla åldrar - lärare, skolbibliotekarier, skolungdomar, bibliotekarier och privatpersoner - kunde intyga att Fogelström också läses idag och de förstnämnda fick med sig en del tips från de projekt som drivits i skolorna i Stockholms kommun under innevarande Fogelströmår, där eleverna själva, med inspiration från PAF:s böcker, under året får publicera olika arbeten på temat ”Våra drömmars stad.”

 

Från de De Litterära Sällskapens Scen hyllades på fredagen PAF och de frågor han stred för med ett panelsamtal under rubriken ”Civilkurage mot extremism” där man, med utgångspunkt från ”Den okuvliga friheten,” lyfte fram berättandets och ordets betydelse i motståndet mot antidemokratiska rörelser. Efter en inledning av Rebecca Lennartsson, chef för Stockholmia förlag leddes samtalet vidare av författaren Susanna Alakoski mellan journalisten och författaren Karl-Olof Anderson, som skrivit inledningen till ”Den okuvliga friheten,” journalisten, författaren och debattören Agnes Hellström, ordförande i Svenska Freds, där ju även PAF varit ordförande under 14 år och journalisten, författaren och årets Anna Lindh-pristagare Mina Dennert, grundare av Facebook-gruppen ”#jag är här” med syftet att stärka människor till att våga reagera och stå upp mot hat och hot och falska nyheter på nätet. Panelen var helt enig om att motstånd är viktigt i kampen för friheten och att det faktiskt går att handla med mod och civilkurage.

 

Kent Josefsson, ordförande i Sällskapet PAF:s vänner avslutade från scenen med att nämna de aktiviteter som under hösten står på programmet resten av Fogelströmåret, allt från stadsvandringar, teaterpremiärer, föreläsningar, seminarier m m. Per Anders Fogelström talar till oss också i vår tid.

 

Rapporterat 6.10.2017

Susanne Ödmark Ann-Marie Jahnfors

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |