Bli medlem

Bli medlem

 

Du betalar medlemsavgiften 150 kr på Plusgiro 58 67 89 – 0

eller Bankgiro 723 – 1228.

OBS! Glöm ej att ange postadress och e-postadress.

 

Medlemsansvarig:

Ulla Rådling

e-post: raadling@hotmail.com

telefon: 070-303 71 53

 

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |