Biografier om Fogelström

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

Biografier om Fogelström

  • Biografier om Per Anders Fogelström

1986   Per Anders Fogelström: liv och litteratur : en biografi, Chales Kassman,  Tiden

1997  Per Anders Fogelström: Stockholms förste älskare, Arne Reberg, Brevskolan

 2012 Per Anders Fogelström: ett liv för litteraturen, freden och miljön : en biografi, Karl-Olof Andersson, Stockholmia.

 

  •  Per Anders Fogelström  - ett studiematerial

Av Birgit Peters  en av grundarna av  Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner.

Hämta digitaliserade   studiematerialet.          

 

  •             Två Fogelströmvandringar

 Av Birgit Peters.

Hämta digitaliserade vandringar

 

  •             Perspektiv på Per Anders Fogelström

Av Birgit Peters.

 100 kr + porto 24 kr.

Kan beställas från Birgit Peters

telefon: 073 851 85 65