Biografier om Fogelström

 

  • Biografier om Per Anders Fogelström

1986 Per Anders Fogelström: liv och litteratur : en biografi, Chales Kassman, Tiden

1997 Per Anders Fogelström: Stockholms förste älskare, Arne Reberg, Brevskolan

2012 Per Anders Fogelström: ett liv för litteraturen, freden och miljön : en biografi, Karl-Olof Andersson, Stockholmia

 

  • Per Anders Fogelström - ett studiematerial

Av Birgit Peters en av grundarna av Sällskapet Per Anders Fogelströms Vänner.

Hämta digitaliserade studiematerialet

 

  • Två Fogelströmvandringar
  • Perspektiv på Per Anders Fogelström

Av Birgit Peters.

100 kr + porto 24 kr.

Kan beställas från Birgit Peters

e-post: birgit.peters@telia.com

telefon: 073 851 85 65

 

 

 

 

 

 

 

© Per Anders Fogelströms Vänner 2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |