Biografi

© Per Anders Fogelströms Vänner  2014 | e-post: info@fogelstromsvanner.se |

 Biografi

1917.08.22 Född i Stockholm men skriven i Petrograd


1919-1922 Bosatt i Viborg; 1921 Systern Ingrid föds


1923 Föräldrarnas skilsmässa; fadern emigrerar till Amerika


1923-1926 Mamma Naëmi bor med barnen hos mormodern på Sigtunagatan


1925-1935 Whitlockska samskolan; slutar i första ring


1926 Naëmi får en egen lägenhet i Danelii Stiftelse, Bondegatan 74


1931 Börjar i ungdomsverksamheten i Sofia församling


1933 Bildar tillsammans med några äldre pojkar Sofia Småklubbar, leder själv gruppen Unga vikingar till 1946


1935-1940 Bokhandelsmedhjälpare


1938 Flyttar till Västmannagatan (för gammal för stiftelsehuset)


1940-1947 Redaktör på olika småtidningar


1943 Gifter sig och flyttar till Kungsholmen, Polhemsgatan 11


1945 Bildar Vitabergsklubben; börjar samla stockholmiana


1947-1958 Redaktör på Folket i Bild


1952 Bildar tillsammans med Ture Nerman Förbundet för religionsfrihet


1954 Flyttar till Styrmansgatan 27


1958 höst Fri författare, bildar AMSA Aktionsgruppen mot en svenska atombomb


1963-1977 Ordförande för Svenska Freds- och Skiljedomsföreningen


1963-1978 Styrelsemedlem i Stiftelsen Skansen


1964 Flyttar till Fjällgatan 30 och bor kvar till sin död 1998


1977-1982 Medlem av Stockholms skönhetsråd och Konstnämnden


1963-1988 Ingår i redaktionen för Namnberedningen


1971-1988 Ordförande för Föreningen Södermalm


1982-1994 Kommittén för Stockholmsforskning


1998.06.20 Avlider på Södersjukhuset


Sammanställning efter Fogelströms egna uppgifter i svar till alla brevskrivare


Priser och utmärkelser

1951 Svenska Dagbladets litteraturpris


1960 Eldh-Ekblads fredspris


1961 BMF-plaketten


1969 Samfundet S:t Eriks pris & plakett


1976 Utnämnd till hedersdoktor vid Stockholms universitet


1986 Litteraturfrämjandets stora pris


1989 Gerard Bonniers pris


1994 Hedenvind-plaketten


1995 Tilldelas professors namn


1998 Ivar Lo-priset